Νέα

Καταχώριση αγγελίας στην εφημερίδα «Αγγελιοφόρος της Κυριακής».

Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2006, κυκλοφόρησε η πρώτη καταχώριση αγγελίας του δημιουργικού γραφείου. Στο ένθετο «Εργασία» της εφημερίδας «Αγγελιοφόρος της Κυριακής». Με στόχο την προσέλκυση συνεργασιών, από τον επαγγελματικό χώρο της διαφήμισης, των γραφικών τεχνών και του Web Development, για την παροχή δημιουργικών υπηρεσιών.

Επάνω

Διαφημιστική καταχώριση στην εφημερίδα «Αγγελιοφόρος της Κυριακής».

Την Κυριακή 13 Μαρτίου 2005, κυκλοφόρησε η πρώτη διαφημιστική καταχώριση του δημιουργικού γραφείου. Στο ένθετο «Εργασία» της εφημερίδας «Αγγελιοφόρος της Κυριακής». Με στόχο την προσέλκυση νέων πελατών, και την ευρύτερη προβολή των παρεχόμενων δημιουργικών υπηρεσιών.

Επάνω

Web Site, περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας.

Με στόχο την πληροφόρηση του κοινού, την διαφημιστική προβολή του δημιουργικού γραφείου, και των παρεχόμενων υπηρεσιών στο διαδίκτυο (internet), δημιουργήθηκαν οι πρώτες δοκιμαστικές ιστοσελίδες. Για την καλύτερη δυνατή διάρθρωση των πληροφοριών, και την εικαστική εικόνα του ιστότοπου (Web Site), θα παρακαλούσα για τα δικά σας σχόλια και παρατηρήσεις, για τα οποία εκ' των προτέρων σας ευχαριστώ.

Επάνω

Βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία.

Έναρξη λειτουργίας εργασιών με δραστηριότητα Υπηρεσίες Γραφίστα Διαφημίσεων και διακριτικό τίτλο Γραφιστικές Υπηρεσίες Οπτικής Επικοινωνίας. Με διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας την οδό Λέοντος Σοφού 10 του Δήμου Θεσσαλονίκης (κέντρο).

Επάνω